Storitve

Vodenje poslovnih knjig

Poslovne knjige, glavne in analitične, vodimo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, društva, zasebne zavode in druge pravne osebe. Za vas izdelamo tudi medletne bilance, račune, vodimo blagajno in ostalo, po vaših željah.

Obračun plač, prispevkov in ostalih dohodkov pravnih oseb

Nudimo zanesljiv obračun plač in vam svetujemo pri zaposlovanju kadra. S prilagajanjem in spremljanjem novih zakonskih sprememb poskrbimo za pravočasno poročanje ter pravilno obračunavanje plač, prispevkov in ostalih dohodkov.

Davčno, računovodsko in podjetniško svetovanje

Individualno se posvetimo in prilagodimo vašemu problemu in vam svetujemo pri davčnih ter drugih poslovnih vidikih. S strokovnim znanjem vam tako pomagamo tudi pri sprejemanju pomembnih poslovnih odločitev.